Maga s.r.o.

Verejné obstarávanie


Rok 2017 - VO-Realizácia inovácie – čiastočnej robotizácie, produkčného procesu spoločnosti MAGA s.r.o za účelom zabezpečenia ďalšieho rozvoja spoločnosti

Rok 2017

Rok 2016

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR

Príloha č. 2 SP_Navrh KZ_VO_1.2.2-02_MS_02

Príloha č. 2 SP_Navrh KZ_VO_1.2.2-02_MS_02

Príloha č. 2 SP_Navrh KZ_VO_1.2.2-02_MS_02

Príloha č. 2 SP_Navrh KZ_VO_1.2.2-02_MS_02

Príloha č. 3_1_VO_Subdodavky

Príloha č. 3_1_VO_Subdodavky

Príloha č. 3_2_VO_Subdodavky

Príloha č. 3_2_VO_Subdodavky

Príloha č. 3_VO_Subdodavky

Príloha č. 3_VO_Subdodavky

Príloha č. 5_1_VO_Technicka specifikacia

Príloha č. 5_1_VO_Technicka specifikacia

Príloha č. 5_2_VO_Technicka specifikacia

Príloha č. 5_2_VO_Technicka specifikacia

Príloha č. 5_VO_Technicka specifikacia

Príloha č. 5_VO_Technicka specifikacia

Príloha č. 6 SP_Cenova_ponuka (1)

Príloha č. 6 SP_Cenova_ponuka (1)

Príloha č. 6_1_SP_Cenova_ponuka _(1_)

Príloha č. 6_1_SP_Cenova_ponuka _(1_)

Príloha č. 6_2_SP_Cenova_ponuka _(1_)

Príloha č. 6_2_SP_Cenova_ponuka _(1_)

Príloha č. 7 SP_VO_Harmonogram

Príloha č. 7 SP_VO_Harmonogram

Príloha č. 7_1_SP_VO_Harmonogram

Príloha č. 7_1_SP_VO_Harmonogram

Príloha č. 7_2_SP_VO_Harmonogram

Príloha č. 7_2_SP_VO_Harmonogram

Príloha č. 8 SP_VO_Opis predmetu zakazky

Príloha č. 8 SP_VO_Opis predmetu zakazky

Príloha č. 8 SP_VO_Opis predmetu zakazky

Príloha č. 8 SP_VO_Opis predmetu zakazky

Súťažné podklady-1 (1)

Súťažné podklady-1 (1)

Súťažné podklady-1 _(1_)

Súťažné podklady-1 _(1_)

Prílohy k informácií o odstránení chyby v písaní

Prílohy k informácií o odstránení chyby v písaní

Informácia o odstránaní chyby v písaní

Informácia o odstránaní chyby v písaní

Informácia o odstránení chyby v písaní

Informácia o odstránení chyby v písaní