Maga s.r.o.

Laddomat 11 - 30

Laddomat slúži na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla, čím pomáha predchádzať korózií, kondenzácií a predlžuje životnosť kotla. Pomocou LADDOMATU je docielený nábeh kotla na pracovnú teplotu vo veľmi krátkom čase, čím zvyšuje účinnosť kotla. Umožňuje nabíjanie akumulačnej nádrže pomocou pomalého toku teplej vody, čím sa vytvorí tenké rozvrstvenie v zásobníku čo je dôležité pre správne a efektívne fungovanie vykurovacieho systému. V záverečnej fáze vykurovania LADDOMAT nabije akumulačnú nádrž naplno vďaka unikátnemu tepelnému ventilu ktorý obmedzí tok vykurovaného média.

LADDOMAT je dodávaný s uzatváracími ventilmi pre uľahčenie akejkoľvek opravy bez nutnosti vypúšťania systému.

Pozostáva z termoregulačného ventilu, čerpadla a uzatváracích ventilov. Podstatné je správne nadimenzovanie:

 • LADDOMAT 11-30 je určený pre zapojenie s kotlom do výkonu 30kW

Laddomat 11 - 30

Fotogaléria Laddomatov 11-30

Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30
Fotogaléria Laddomatov 11-30

Laddomat 11-100

Laddomat slúži na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla čím pomáha predchádzať korózií, kondenzácií a predlžuje životnosť kotla. Pomocou LADDOMATU je docielený nábeh kotla na pracovnú teplotu vo veľmi krátkom čase čím zvyšuje účinnosť kotla. Umožňuje nabíjanie akumulačnej nádrže pomocou pomalého toku teplej vody, čím sa vytvorí tenké rozvrstvenie v zásobníku čo je dôležité pre správne a efektívne fungovanie vykurovacieho systému. V záverečnej fáze vykurovania LADDOMAT nabije akumulačnú nádrž naplno vďaka unikátnemu tepelnému ventilu ktorý obmedzí tok vykurovaného média.

LADDOMAT je dodávaný s uzatváracími ventilmi pre uľahčenie akejkoľvek opravy bez nutnosti vypúšťania systému.

Pozostáva z termoregulačného ventilu, čerpadla a uzatváracích ventilov. Podstatné je správne nadimenzovanie:

 • LADDOMAT 11-100 LM 6 (s čerpadlom o výtlaku 6m) je určený pre zapojenie s kotlom do výkonu 65kW
 • LADDOMAT 11-100 LM 7 (s čerpadlom o výtlaku 7m) je určený pre zapojenie s kotlom do výkonu 120kW

Laddomat 11-100

Fotogaléria Laddomatov 11-100

Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100
Fotogaléria Laddomatov 11-100

Anticon - Antikondenzačná zostava pre kotle

ANTICON je čerpadlová zostava ochrany kotlov, ktorá zamedzuje škodlivému procesu nízkoteplotnej korózie.

Zostava ANTICON obsahuje:

 • Nízkoenergetické obehové čerpadlo  Grundfos 25/6
 • Termoventil 60°C
 • Pripojenie vstup/výstup pre vykurovací okruh
 • Pripojenie expanznej nádoby
 • Jímky pre teplomery
 • Bezpečnostná zostava (poistný ventil, ovzdušňovací ventil, tlakomer)
 • Pripojenie 1 ¼“ (prevlečená matica)
 • Doplnkový sortiment: guľové ventily s teplomerom 1 ¼“ 

Výhody použitia

 • Univerzálnosť použitia
 • Jednoduchá inštalácia
 • Podstatné zrýchlenie času inštalácie     
 • Vysoký výkon
 • Vysoko-kvalitné komponenty
 • Nízka cena

Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria